Ravikiran Kisan, Dr. Swapnali Ravikiran Kisan, Dr. Anitha OR, Dr. Chandrakala SP, Dr.. " Treadmill and Bicycle Ergometer Exercise: Cardiovascular Response comparison" Global Journal of Medical Research [Online], Volume 12 Number 5 (2 July 2012)